Monopoly Rhifyn Eryri / Snowdonia Edition

in stock In stock

Item: 9000033158

£34.95

Free standard delivery on UK orders over £50

add to wish list
updown

Product Description

Monopoly Rhifyn Eryri / Snowdonia Edition

 

Dathlwch hanes a swyngyfaredd Eryri fel erioed o’r blaen yn y rhifyn arbennig hwn o MONOPOLY!

EWCH a dechreuwch eich taith gan chwilota’r gorau sydd gan Eryri I’w gynnig. Dargeanfyddwch y golygfeydd o fyby’n uchel yn Zip World neu gwerthfawrogwch amlinelliad y mynyddodoedd o Gader Idris, sy’n adnabyddus am fod yn llethr wedi’I drwytho mewn chwedlau rhyfeddol.

Dewch I mewn I dirweddau naturiol Migneint a defnyddiwch wahanol lwybrau cefna sgrialu i lywio’ch taith tuag at lwyddiant!

Unwaith yn gartref I’r Tywysogion Cymreig, gellir gweld amrywiaeth o gestyll are ich antur yng ngogledd Cymru. Pa un fydd gennych chi I’w gymryd?

Cyn setlo I mewn I’ch cwt bugail Pen y Bont moethus yn Llyn Tegid, cwblhewch y naid o ffydd yn Sion a Sian ar gefnen ogleddol Tryfan… Os ydych chi’n meiddio!

P’un a ydych chi’n lleol neu’n ymweld yn unig, fe welwch ddigon o fannau hynod ddeiniadol, felly gwnewch yn siwr mai chi yw’r cyntaf I brynu. Byddwch yn barod I rolio’r dis…

 ---

Celebrate the historic and picturesque Eryri like never before in this special edition of MONOPOLY!

Pass GO and begin your journey exploring the best Snowdonia has to offer. Discover the views from up high at Zip World or take in the mountain skyline from Cader Idris, known as a mountainside steeped in myth and legend.

Stumble into the natural landscapes of the Migneint and then use various reserve trails and scrambling routes to guide your journey to success!

Once home to the Welsh Princes, an array of castles can be seen on your North Wales adventure. Which will be yours for the taking?

Before settling in to your luxury Pen y Bont Shepherd’s Hut at Llyn Tegid, complete the leap of faith at Tryfan’s Sion a Sian on the North Ridge… if you dare!

Whether you’re a local or just visiting, you’ll find plenty of hotspots up for grabs, so make sure you’re the first to buy. Get ready to roll the dice…

 

Cynnwys: Bwrdd y gem, 6 tocyn casgladwy, 28 o gardiau Gweithred Teitl, 16 o gardiau Siawns, 16 o gardiau Cist y Gymuned, 1 pecyn o arian MONOPOLY, 32 o dai, 12 o westai, 2 ddis a cyfarwyddiadau

Contents : Game board, 6 collectable tokens, 28 Title Deed cards, 16 Chance cards, 16 Community Chest cards, 1 pack of MONOPOLY money, 32 houses, 12 hotels, 2 dice and instructions.

Customer Reviews

By on
"A LOT of fun! Playing the game while bringing up great memories of our trips to the region! VERY happy with our purchase!"
Star Rating 5
Collect in Store

This item is available for collection.

Home Delivery

UK mainland delivery from £3.95

check delivery cost

You Can Also...

Get help, write a review or share this product...

ask a questionwrite a reviewprint this pagebookmark and share