Your basket Basket 0 items - £0.00 Checkout
email: info@portmeirionONLINE.co.uk     Tel: 01766 770774
Cyngerdd Rhys Meirion - Cerddwn Ymlaen 23 Awst 2012
  • Cyngerdd Rhys Meirion - Cerddwn Ymlaen 23 Awst 2012 
  • Price:£60.00
  • Product Code:052934000000
  • Out of Stock
  • Estimated Stock Available: 0
  • Quantity:

Cyngerdd Cerddwn Ymlaen ym Mhortmeirion - 23/08/2012

Cinio nos a Chyngerdd Clasurol cartrefol yn Neuadd Pentref Portmeirion gyda Hayley Westenra, Annette Bryn Parri a Dylan Cernyw. Ein Gwestai Gwadd fydd yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas.

Tocynnau yn cynnwys cinio 3 chwrs. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Portmeirion ar 01766 770000.

Cerddwn Ymlaen Charity concert at Portmeirion - 23/08/2012

Dinner and intimate Classical Concert at the beautiful Portmeirion Village Hall with Worlds renowned opera singer Hayley Westenra, Annette Bryn Parri and Dylan Cernyw. Lord Dafydd Elis Thomas will be our Guest of Honour.

Tickets include 3 course dinner. For more information please contact us on - 01766 770000


Cards